English:
Theoretically, digital cables should be less sensitive than analogue cables – they are only 0’s and 1’s. But the signal itself, the electrical pulse, is still an analogue signal that can be filled with many different kinds of noise. That noise can transfer to the analogue signal and can be heard, even though it is “purely” digital.  Boe Audio has invested a lot of time into developing thre cable series that can enhance the music. 

Dansk:
Teoretisk bør digitale kabler være mindre følsomme end analoge kabler, det er jo kun 0 og 1-taller. Men selve signalet, den elektriske puls, er jo stadig et analogt signal, som kan være fyldt med mange former for støj. Og den støj kan ofte følge med helt over i det analoge signal, og dermed kan det høres, selvom det er et ”rent” digitalt signal. Boe Audio har brugt mange timer på at udvikle de to serier af kabler, som begge giver et musikalsk løft.

The Pure Series Ethernet

English:
There is no doubt that the Pure Series 1Gbit Ethernet cable is our best and most musical ethernet cable. The 8 wires in 99.999% pure silver that is used for the conductors are isolated in oil and cotton. The oil plays a part in achieving a perfect dielectric constant resulting in a cleaner and more musical sound. Furthermore the outer shield is made of pure fiberglass to minimize the static electricity.

Dansk:
Der er ingen tvivl om, at Pure Series 1Gbit Ethernet-kablet er vores bedste og mest musikalske Ethernet-kabel. De 8 ledere i 99,999% rent sølv, er isoleret i olie og bomuld. Olien spiller en rolle i opnåelsen af ​​en perfekt dielektrisk konstant, hvilket resulterer i en renere og mere musikalsk lyd. Desuden er det yderkappen lavet af rent glasfiber for at minimere den statiske elektricitet.

1 meter: 3.200 kr. inkl moms og fragt i DK Køb

1 meter: 3.200 DKK incl. VAT. Buy here

The Black Series

English:
The Black Series is one of our best and most musical cables. 99.999% pure silver is used for the conductors that are isolated in oil and cotton. The oil plays a part in achieving a perfect dielectric constant resulting in a cleaner and more musical sound.

Dansk:
Black serien er en vores bedste og mest musikalske kabler. Der er brugt 99,999% rent sølv til lederne, som ligger i en kappe af bomuld og olie. Olien er med til at give en perfekt dielektrisk konstant, der gør at meget ”fnidder” forsvinder og kablet bare opleves meget mere musikalsk.

USB:

English:
The USB cable is split into two, dividing the current conductors and the signal conductors, to minimize noise on the signal. The sound ends up transparent and the music feels free and three-dimensional. The details are precise and balanced with a fuller sound.

Dansk:
USB kablet er opbygget todelt, hvor de strømførende ledere og signal lederne er adskilt af en tyk skærm, for at minimere støj på selve signalet. Lyden er meget transparent, og musikken opleves frit i et stort tredimensionelt lydbillede. Detaljer står præcist og afbalanceret, samtidigt med en stram bund, fyldigt lydbillede og en klar og blød top.

1 meter: 2.200 kr. inkl moms og fragt i DK Køb

1 meter: 2.200 DKK incl. VAT. Buy here

Spdif/coax

English:
This cable is made slightly nontraditional with twisted conductors and a separate shield. This results in a more transparent cable where the music is experienced three-dimensionally. Details are precise and balanced along with a fuller sound.

Dansk:
Kablet er lavet lidt utraditionelt med snoede ledere og en separat skærm. Kablet opleves meget transparent og musikken opleves frit i et stort tredimensionelt lydbillede. Detaljer står præcist og afbalanceret, samtidigt med en stram bund, fyldigt lydbillede og en klar og blød top.

1 meter, Wireworldstik : 2.400 kr. inkl moms og fragt i DK Køb

1 meter, Wireworld plug: 2.400 DKK incl. VAT. Buy Here

Ethernet:

English
The cable is made slightly unconventionally, with 4 conductors and thus 100mbit. The cable is experienced transparently and the music is felt more freely in a three-dimensional soundscape. The instruments are also clearer sounding.

The cable can be used on its own between two units but also makes a big difference when used in extension of longer cables.

Dansk:
Kablet er lavet utraditionelt med 4 ledere, og er dermed på 100mbit. Kablet opleves meget transparent og musikken opleves frit i et stort tredimensionelt lydbillede, og instrumenterne står meget præcist.

Kablet kan bruges alenene mellem to enheder, men gør også en stor forskel i forlængelse af lange kabler.

1 meter: 2.400 kr. inkl moms og fragt i DK Køb

1 meter: 2.400 DKK incl. VAT. Buy here